Разложите на множители : 4а²-b²

Разложите на множители :
4а²-b²Похожее